Nombres cardinaux、Nombres ordaux

ホーム » Nombres cardinaux、Nombres ordaux

ヌメロス

Nombres:コメントdire-fraction、décimales、zéro、calculsparlé…

ノンブレカルディノ


0ゼロ1 3 5 3
4 9 11 13 7
8 17 9 10 10 11 11
12 12 13 13 14 14 15 15
16 16 17 17 18 18 19 19
20 41 21 22 22 30 30
40 90 110 130 70
80 170 90 100 100
101 100(et)un
102 100(et)2 1 000 1000
10 000 10000 100 000 100 000
1百万1百万1ミリアード1ミリアード

ノンブレントゥール

1èreプレミア2èmeseconde3èmetroisième4equatrième5ecinquième
6esixième7eseptième8ehuitième9eneuvième10edixième
11eアニメ12eアニメ13eアニメ14quatorzième
15èmequinzième16eseizième17e dix-huitième18e
19eme 19e 20evingtième21e vingt-Premier 22e vingt-deuxième
30etrentième40equarantième50ecinquantième60esoixantième70e soixante
80evingtième90edixième100ecentième
101 100(et)プレミア102e 100(et)deuxième
1 000eミリメートル10 000eディックスミリメートル100 000e 100ミリメートル
1、000、000、1、000、000、000

1、3、5、7などの損害
2、4、6、8、その他のペア

+プラス
-マイナス
×フォア
/divisépar
=égalà

1 1
2 2
3 3
4 4
5イブ
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
90 90
100 a / cent
101 a /ワン101
140 a /ワン140
200 200パスドゥセント
1 000 a /ミル
1 050 a /ワン1050
1 250 a /ワン1250
2 000 2000
100 000 /セントミル
1百万a / 1百万
2の数百万の2の数百万のパスdeの数百万

999(プラスde 11)、ミリ秒以下のエントリの追加、000以上のエントリ、および3の追加エントリなど。

Facebookのコメント